Záleží nám na lidech

DOTAČNÍ PROGRAM

 

V našem dotačním programu Vám nabízíme možnost podpořit vývoj a výrobu didaktických pomůcek a dřevěných her určených pro volný čas dětí a mládeže tím, že podpoříte jejich vývoj, nebo prodej. Jako nezisková organizace naopak můžete v našem dotačním programu využít slevy na nákup didaktických pomůcek, pokud se nám podaří sehnat sponzory a dárce, kteří tuto činnost chtějí podpořit. 

 

Díky tomuto programu mohou školy, školská zařízení či neziskové organizace nakoupit  pomůcky ve větším množství a za dostupnější cenu. 

 

Vývoj i výroba didaktických pomůcek vhodných pro předškolní a primární vzdělávání i dřevěných her pro volnočasové aktivity ve školních klubech a nízkoprahových zařízeních jsou časově i materiálně nákladné. Díky tomu je i jejich cena vyšší, i když stále úměrná jejich užitnosti  a kvalitě. Pro neziskové organizace je problematické si takové hry ze svých rozpočtů pořídit, byť právě ony je pro své aktivity nejvíce využijí.

 

Hledáme sponzory i dárce, kteří by podpořili náš dotační program jakýmkoli příspěvkem, ze kterého by se následně hradilo 50% z ceny jednotlivých her a školních pomůcek zakoupených neziskovými organizacemi, jejichž hlavním předmětem činnosti je práce s dětmi a mládeží.

 

Zájemci o účast v programu (jak dárci, tak příjemci) kontaktujte jednatele společnosti.

 

  • Facebook Classic

© 2015 - 2020 Cool Wood s.r.o. Made by CW design.

facebook  I  youtube

Neurověda ve vzdělávání

Cool Wood je partnerem konference Neurověda ve vzdělávání III.